Hanna Leonardsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
Avdelning
Sökordsocietal transformation, state-society interactions, social sustainability, multi-level/scale governance, local

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/hannaleonardsson
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/en/about/find-staff/hannaleonardsson