Birgit Karlsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningEkonomisk historia
Sökordekonomi, historia, materialflöden, miljöpolitik, återvinning

Personlig hemsida es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia/om-oss/personal?userId=xkabir