Bosse Lagerqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
SökordGamla industrimiljöer

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.conservation.gu.se/kontakta_oss/personal/bosse_Lagerqvist/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.conservation.gu.se/english/Contact_us/bosse-lagerqvist/