Magdalena Svanström

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Sökordmasstransport, gasdiffusion, polyuretanskum, fjärrvärme, avfallshantering, massspektrometri, gaskromatografi

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/magdalena-svanstrom.aspx