Kent Salo

HögskolaChalmers
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
SökordSOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Kent-Salo.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Kent-Salo.aspx