Kent Salo

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritima studier
SökordSOA, aerosoler, organisk kemi, atmosfärskemi, terpener

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/Kent-Salo.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/Kent-Salo.aspx