Mia Söderberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Doktorand
SökordPsykosocial, hjärtsjukdom, arbetsåtergång

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsomia&departmentId=035510
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsomia%26departmentId%3D035510&userId=xsomia&departmentId=035510