Helene Ahlborg

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
Avdelning
Sökordförnybar energi, Afrika, elektrifiering, genus, makt, fattigdom, tvärvetenskap, socio-teknologiska-ekologiska system, social hållbarhet, resursförvaltning, institutioner

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/helene-ahlborg.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/helene-ahlborg.aspx