Helene Ahlborg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionStatsvetenskapliga institutionen
AvdelningEnvironmental political studies
Sökordförnybar energi, Afrika, elektrifiering, genus, makt, fattigdom, tvärvetenskap, socio-teknologiska-ekologiska system, social hållbarhet, resursförvaltning, institutioner

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska https://pol.gu.se/om/personal?userId=xahlhe
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska https://pol.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xahlhe