Marina Ghersetti

HögskolaGöteborgs Universitet
Institution
Avdelning
SökordSociala medier, kriskommunikation

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xghema/
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?userId=xghema/
Personlig hemsida www.jmg.gu.se/kontakt/medarbetare/ghersetti_marina/