Lars Göran Bergqvist

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Avdelning
Sökordbyggprojekt, rationellt samtal, språkbruk, handlingsmöjligheter, fundamentala begrepp, intersubjektivitet, projektsamtal

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Sidor/default.aspx