Gerd Sällsten

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordexponerinsvärdering, yrkes- och miljöhygieniska mätmetoder, metaller, lösningsmedel, cancerframkallande ämnen, vedrök, biomonitorering

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Gerd_Sallsten/