Björn Sandén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordTeknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/bjorn-sand%c3%a9n.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/bjorn-sand%c3%a9n.aspx