Björn Sandén

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
SökordTeknikval, risk, systemanalys, teknikspridning, teknikbedömning, teknikinlåsning, innovationssystem, resurser, transporter, bränsle, solceller, metaller, vätgas, bränsleceller, energi, växthuseffekten

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/bjorn-sand%c3%a9n.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/bjorn-sand%c3%a9n.aspx