Åke Larsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordekotoxikologi, biokemiska/fysiologiska effekter, miljögifter, industriutsläpp, skogsindustri, metodutveckling, miljöövervakning, fisk, sjöar, Östersjön, Skagerrak,

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/ake_larsson/