Fabian Taube

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningArbets- och miljömedicin
Sökordexponerinsvärdering, yrkeshygieniska mätmetoder,biomonitorering, jämviktskemi, ytkemi, fastfaskemi, kemiska hälsorisker

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/samhallsmedicin_folkhalsa/amm/Personal/Fabian_Taube/