Lars Förlin

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordakvatisk miljö; marin miljö; toxikologi; zoofysiologi; fisk; avgiftningsenzym; steroidmetabolism; cytokrom P-460; monooxygenas; konjugeringsenzym; miljögifter; induktion; biomonitoring;

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska www.bioenv.gu.se/personal?userId=xfolar