Susanne Eriksson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökorddecapod, Nephrops norvegicus, havskräfta, mangan, kalcium, koppar, ömsning, metallackumulering, syrebrist, eutrofiering , biomarkör, juvenil, larvodling, reproduktion, rekrytering, predator/byte interaktioner

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Susanne_Eriksson__sv/