Devdatt Dubhashi

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionData- och informationsteknik
AvdelningDatavetenskap
Sökordrandomiserade algoritmer, maskininlärning, Big Data, beräkningsbiologi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/dubhashi.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/dubhashi.aspx