Ulrika Palme

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordhållbarhetsindikatorer, miljösystemanalys, markanvändning, biologisk mångfald, lärande för hållbar utveckling

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/ulrika-palme.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/ulrika-palme.aspx