Torsten Wik

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionElektroteknik
AvdelningSystem- och reglerteknik
SökordModellering, biofilm, nitrifikation, avloppsvatten, styrning, reglering, dynamik, experiment, biobädd, denitrifikation

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/torsten-wik.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/torsten-wik.aspx