Conny Overland

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionFöretagsekonomiska institutionen
AvdelningIndustriell och finansiell ekonomi & Logistik
Sökordenergisystem, investeringar, styrmedel, finans, ägande, kontroll

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska fek.handels.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xoveco
Hemsida Göteborgs universitet, på engelska fek.handels.gu.se/english/about-the-department/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Ffek.handels.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxoveco&userId=xoveco