Rutger Rosenberg

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
Sökordmarin ekologi; eutrofiering; bentos; algblomning; bentisk-pelagisk koppling; syretolerans;

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/Rutger_Rosenberg/