Sven Andersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningFörbränning
Sökordförbränning, förbränningsmotorer, emissioner, sprayer

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/svan.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/svan.aspx
Personlig hemsida www.chalmers.se/am/SV/forskning/forskningsavdelningar/forbranning/personal/forskare/andersson-sven