Marie Stenseke

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionEkonomi och samhälle
AvdelningKulturgeografi
Sökordbiologisk mångfald, friluftsliv, fysisk planering, lokalt perspektiv, lokal delaktighet, plats, landskapsförvaltning, bevarandeplanering,

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsmarc&departmentId=092214
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxsmarc%26departmentId%3D092214&userId=xsmarc&departmentId=092214
Personlig hemsida www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xsmarc&departmentId=092214