Håkan Eggert

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionNationalekonomi med statistik
AvdelningMiljöekonomi
SökordNaturresursekonomi, miljöekonomi, marin miljö, fiskefrågor

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xeggha
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gu.se/english/about_the_university/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgu.se%2Fomuniversitetet%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxeggha&userId=xeggha