Dan Strömberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordKvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys.

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska bioenv.gu.se/personal?userId=xstrda