Dan Strömberg

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionBiologi och miljövetenskap
Avdelning
SökordKvicksilver, atmosfär, fotokemi, kvantkemi, rökgaser, rökgasrening, förbränning, kväveoxider, lustgas, katalys.

Personlig hemsida www.bioenv.gu.se/personal/dan_stromberg/