Jaan-Henrik Kain

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
Sökordhållbar stadsutveckling, planering, socioteknisk, avfall, planeringsprocess

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/kain.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/kain.aspx