Annelie Sjölander-Lindqvist

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
SökordLokal identitet, landskap, platsens betydelse, lokala värden, miljökonflikter, naturresursförvaltning, osäkerhet, 'contaminated communities', kollektiva minnen, naturuppfattning

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsjann