Torbjörn Gustavsson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGeovetenskaper
Avdelning
Sökordklimat, lokal klimat, vägklimat, tillämpad klimatologi, trafiksäkerhet, transport, miljö och klimat

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gvc.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xgusto
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska gvc.gu.se/english/personnel/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fgvc.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxgusto&userId=xgusto