Pavleta Knutsson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningOorganisk miljökemi
SökordCSS, miljövänlig produktutveckling, gas engine, jet engine, Pt-effekt.

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/pavleta-knutsson.aspx