Rikard Lindgren

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionTillämpad informationsteknologi
AvdelningInformatik
SökordTransportorganisationer, IT-system, miljöhantering, standardisering

Personlig hemsida www.ait.gu.se/kontaktaoss/personal/rikard_lindgren/