Maria Grahn

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningFysisk resursteori
SökordGlobalt energisystem, alternativa transportbränslen, optimering, modellering, koldioxid, CO2,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/maria-grahn.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/maria-grahn.aspx