Petra Andersson

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionFilosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Avdelning
Sökordnatur, miljöetik, naturbruk, djur, djuretik

Personlig hemsida www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xanpet&departmentId=051140