Per Hall

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionKemi och molekylärbiologi
AvdelningMiljökemi
SökordKemi; sediment; porvatten; bentiska flöden; sediment-vatten interaktioner; marin miljö; kol; syre; kväve; fosfor; kisel; mineralisering; tidig diagenes; biogeokemiska processer; eutrofiering; ekotoxikologi; miljögifter; tributyltenn; bromerade flamskyddsmedel

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xhallp
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxhallp&userId=xhallp