Cecilia Jakobsson Bergstad

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Sökordbilanvändning, attityder, ekonomiska styrmedel, beslutsprocess

Personlig hemsida psy.gu.se/personal?userId=xjakce