Henriette Philipson

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionMedicin
AvdelningKlinisk nutrition
SökordHållbar utveckling,källsortering ,energibesparing,miljögifter i naturen

Personlig hemsida www.medicine.gu.se/avdelningar/invartesmedicinochklinisknutrition/klinisknutrition/Personal/larare/philipson/