Thomas Pettersson

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
SökordDagvatten, dammar, föroreningar, metaller, näringsämnen, flödesmönster, föroreningsreduktion, avrinningsområde, ledningssystem, recipient, modellering, 3-D, finita element metoden, partiklar, partikelstorleksfördelning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/thomas-pettersson.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/thomas-pettersson.aspx