Karin Andersson

HögskolaChalmers
InstitutionMekanik och maritima vetenskaper
AvdelningMaritim miljövetenskap
SökordSjöfart, Marina bränslen, fartygs energisysystem, miljöutvärdering, metanol, elektrobränslen, växthusgaser, emissioner

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/karin-andersson.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/karin-andersson.aspx