Karin Andersson

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordgeokemiska modeller; berg; mineral; grundvatten; aktinider; fissionsprodukter; löslighet; komplexbildning; sorption; diffusion; leror; cement;

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/karin-andersson.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/karin-andersson.aspx