Debora Lombardi

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionPsykologiska institutionen
AvdelningMiljöpsykologi
Sökordenvironmental psychology, sustainable transport, safety, well-being, experimental approach

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska www.psy.gu.se/personal?userId=xlomde
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska www.psy.gu.se/english/staff?languageId=100001&userId=xlomde