Lena Falkheden

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningStadsbyggnad
SökordHållbar stadsutveckling, stadens ekologi, ekologisk design, stadsbyggnad, lokalområde,

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lena-falkheden.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lena-falkheden.aspx