Greg Peters

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk miljövetenskap
Sökordlivcykelanalys, hållbarhetsbedömning, selen, vatten, biosolids, hushållsprodukter, jordbruk

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/gregory-peters.aspx