Jan-Olof Dalenbäck

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningInstallationsteknik
SökordSolvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/jan-olof-dalenback.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jan-olof-dalenback.aspx