Jan-Olof Dalenbäck

HögskolaChalmers
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningInstallationsteknik
SökordSolvärme, solvärmesystem, solfångare, solenergi, solceller, värmesystem, värmedistribution, värmepumpar, värmelager, värmebehov, kylsystem, kylmaskiner, kylbehov, elbehov, elanvändning, ventilationsbehov, ventilationssystem, inomhusklimat, luftkvalitet, termisk komfort, energi

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/jan-olof-dalenback.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/jan-olof-dalenback.aspx