Oskar Rexfelt

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionIndustri- och materialvetenskap
AvdelningDesign & Human Factors
SökordAnvändare, konsumenter, produktutveckling, tjänsteutveckling, funktionsförsäljning

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/oskar-rexfelt.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/oskar-rexfelt.aspx