Andrea Morf

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökordfysisk planering, deltagande, hållbar resursbruk, naturressurskonflikter, konflikthantering (naturresurs- & planeringskonflikter), integrerad kustzonsförvaltning, kustresurser, vattenkvalité, vindkraft, permanent boende, turistanläggningar, miljökonsekvenser, skärgårdsutveckling, landsbygdsutveckling

Personlig hemsida www.globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xmorfa