Adam Ulfsbo

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionMarina vetenskaper
AvdelningMarinkemi
Sökordmarin kemi, kemisk oceanografi, karbonatsystemet, Östersjön, Arktis

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska marine.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xulfad
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska marine.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fmarine.gu.se%2Fom-institutionen%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxulfad&userId=xulfad