Urban Grén

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionKemi och kemiteknik
AvdelningKemisk apparatteknik
Sökordseparationsteknik; återvinningsteknik; kemikalieåtervinning; systemanalys; omrörning; avvattning; filtrering; pressning; tvättning; destillation; mesaombränning; kausticering; släckning; fysikalisk-kemisk data; CFC; HCFC;

Personlig hemsida www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/urban-gren.aspx