Madeleine Prutzer

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökorddjuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpruma