Madeleine Prutzer

HögskolaGöteborgs universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Sökorddjuromsorg, djurvälfärd, lantbrukarens perspektiv, djuromsorgsprogram

Hemsida Göteborgs universitet, på svenska gri.handels.gu.se/om-oss/personal?userId=xpruma