Anne-Marie Tillman

HögskolaChalmers
InstitutionTeknikens ekonomi och organisation
AvdelningMiljösystemanalys
Sökordlivscykelanlys; LCA; vaggan till graven analys; produktcykelanalys; miljöprofil;

Hemsida Chalmers, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anne-marie-tillman.aspx
Hemsida Chalmers, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/anne-marie-tillman.aspx