Hannah Saldert

HögskolaGöteborgs Universitet
InstitutionGlobala studier
AvdelningHumanekologi/Samhällsvetenskapliga miljöstudier
Doktorand
SökordSocial hållbarhet, hållbara städer, hållbar stadsplanering, miljöstyrning

Hemsida Göteborgs Universitet, på svenska globalstudies.gu.se/om-institutionen/personal?userId=xsalha
Hemsida Göteborgs Universitet, på engelska globalstudies.gu.se/english/about-us/staff?languageId=100001&userId=xsalha