Lars Bergdahl

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningVatten Miljö Teknik
SökordVatten, luft, strömning, flöden, avlopp, regn, spillvatten, spädning, spridning, föroreningar, spillvärme, belastningar, sedimenttransport, styrning, bräddavlopp, oljeavskiljare, våtmarker, utjämningsmagasin, sjövärme, dammar.

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/lars-bergdahl.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/lars-bergdahl.aspx