Peter Forkman

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionRymd-, geo, och miljövetenskap
AvdelningOnsala rymdobservatorium
SökordFjärranalys, mikrovågor, radiometri, stratosfär, mesosfär, kolmonoxid, vattenånga

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/peter-forkman.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/staff/Pages/peter-forkman.aspx