Krystyna Pietrzyk

HögskolaChalmers tekniska högskola
InstitutionArkitektur och samhällsbyggnadsteknik
AvdelningByggnadsdesign
SökordUthålliga byggnader och hållbar stadsutveckling, tillförlitlighetsanalys, uteklimat, inomhusklimat

Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/krystyna-pietrzyk.aspx
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/Staff/Pages/krystyna-pietrzyk.aspx